Όροι & προϋποθέσεις προγράμματος πιστότητας ΑΦΡΟΔΙΤΗ club.

 

 1. Με την απόκτηση της Κάρτας ΑΦΡΟΔΙΤΗ club, συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ Α.Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να μεταβάλει τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα φόρμα, και η μόνη υποχρέωση της είναι να κοινοποιεί τις αλλαγές αυτές στην ιστοσελίδα www.smafroditi.gr.
 2. Η κάρτα ΑΦΡΟΔΙΤΗ club εξασφαλίζει προνόμια και επιπλέον κέρδη στους κατόχους της, ανταμείβοντάς τους για τη προτίμηση των αγορών τους.
 3. Για να αποκτήσει κάποιος Κάρτα ΑΦΡΟΔΙΤΗ club θα πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο, άνω των 18 ετών.
 4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση κάρτας είναι η συμπλήρωση όλων των στοιχείων που ζητούνται στην φόρμα αίτησης κάρτας: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο ή/και e-mail. Για να γίνει αποδεκτή μία αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα ανωτέρω και ο αιτών να έχει αποδεχτεί τους παρόντες όρους και να συναινέσει στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων βάσει των παρόντων Όρων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο ή e-mail), η ΑΦΡΟΔΙΤΗ Α.Ε.Ε. δύναται να ακυρώσει την Κάρτα. Σε περίπτωση που τα στοιχεία της αίτησης είναι ελλιπή, η ΑΦΡΟΔΙΤΗ Α.Ε.Ε. δύναται να απευθυνθεί στον αιτούντα και να ζητήσει την συμπλήρωση των στοιχείων. Σε περίπτωση άρνησης από πλευράς του αιτούντα για συμπλήρωση των στοιχείων του, η ΑΦΡΟΔΙΤΗ Α.Ε.Ε.δύναται να ακυρώσει την Κάρτα. Σε περίπτωση που η ΑΦΡΟΔΙΤΗ Α.Ε.Ε. προβεί σε ακύρωση Κάρτας για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους, τότε δεν θα υπέχει καμία ευθύνη έναντι του κατόχου για απόδοση των πόντων που έχουν συγκεντρωθεί ή της εξαργύρωσης της αξίας αυτών.
 5. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να εκδόσει μόνο μία κάρτα ΑΦΡΟΔΙΤΗ club. Σε περίπτωση που η ΑΦΡΟΔΙΤΗ Α.Ε.Ε. λάβει γνώση ότι κάποιος καρτούχος, έχει στην κατοχή του παραπάνω από μία (1) Κάρτες στα ίδια στοιχεία, δύναται να ακυρώσει τις Κάρτες αυτές.
 6. Οι πελάτες οφείλουν να ενημερώσουν για τυχόν αλλαγή των στοιχείων τους, που έχουν δώσει με την αρχική τους αίτηση είτε απευθυνόμενοι στην reception του καταστήματος στο οποίο εξυπηρετούνται ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας στο https://smafroditi.gr.Η εξυπηρέτηση του αιτήματος θα έχει υλοποιηθεί μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών.
 7. Ο κάτοχος της κάρτας ΑΦΡΟΔΙΤΗclub είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση της κάρτας και σε καμία περίπτωση η ΑΦΡΟΔΙΤΗ Α.Ε.Ε. δεν ευθύνεται για κλοπή, απώλεια ή κακή χρήση αυτής.
 8. Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα η Κάρτα είναι ενεργή. Σε περίπτωση ακύρωσης της Κάρτας τα δεδομένα μπορεί να διατηρηθούν αν υπάρχει έννομο συμφέρον της ΑΦΡΟΔΙΤΗ Α.Ε.Ε. Το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. Σε περίπτωση που μία κάρτα ΔΕΝ χρησιμοποιείται για χρονικό διάστημα άνω των δυο (2) ετών, ΑΦΡΟΔΙΤΗ Α.Ε.Ε δύναται να προβεί στην κατάργηση της κάρτας και τη διαγραφή των δεδομένων αυτής.
 9. Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ Α.Ε.Ε. μπορεί να προβεί ανά πάσα στιγμή σε διακοπή του Προγράμματος club, και διαγραφή των καρτών αφού προηγουμένως έχει ενημερώσει τους πελάτες της με κάθε πρόσφορο μέσο, καθώς αυτό αποτελεί μια οικειοθελή παροχή της.
 10. Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ Α.Ε.Ε δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των πελατών σε περίπτωση ακύρωσης Κάρτας ή διακοπής του Προγράμματος, με βάση τους ισχύοντες όρους, για καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, άμεσης ή έμμεσης.
 11. Οι πελάτες οφείλουν να ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας www.smafroditi.gr για τους ισχύοντες όρους.
Ενημερωθείτε πρώτοι!

Ενημερωθείτε πρώτοι!

Όλες οι προσφορές των Super Market Αφροδίτη. Εύκολα και γρήγορα στο προσωπικό σας e-mail!

Έχει σταλεί e-mail επαλήθευσης στη διεύθυνση που δηλώσατε. Παρακαλώ ακολουθήστε τις οδηγίες του για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας.